ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
KM เทศบาลตำบลบางเสาธง
 FBI ประกาศแจ้งเตือนผู้ใช้เน็ต หลังพบไวรัสที่ติดอยู่ในคอมพิวเตอร์บนเครื่องของเหยื่อที่ไม่รู้ตัวมากกว่า 3.5แสนเครื่อง

นับว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลก รวมทั้งไทยด้วย เมื่อ FBI  ประกาศแจ้งเตือนผู้ใช้เน็ต หลังพบไวรัสที่ติดอยู่ในคอมพิวเตอร์บนเครื่องของเหยื่อที่ไม่รู้ตัวมากกว่า 3.5แสนเครื่อง  ซึ่งหากผู้ใช้เน็ตติดไวรัสดังกล่าวนี้จะไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเข้าสู่เวปไซต์ที่ต้องการได้ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

มัลแวร์ที่ว่านี้มีชื่อว่า DNS Changer เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลกผ่านทางออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตนี่เอง  โดยจะป่วนกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ท่องโลกอินเตอร์เน็ต บนเครื่องที่ติดไวรัส DNS Changer  ด้วยการพาผู้ใช้เข้าไปเว็บไซต์ปลอม หรือเวปไซต์อื่นที่ไม่ใช่เวปที่ผู้ใช้ต้องการ แม้ว่าผู้ใช้เน็ตที่เป็นเหยื่อจะพิมพ์ที่อยู่ url อย่างถูกต้องก็ตาม เช่น แม้เข้าไปเว็บไซต์ gmail.com ถูกต้อง แต่กลับพาไปอีกเว็บนึงที่ไม่ใช่ตามที่ผู้ใช้ตั้งใจ

ด้วยเหตุนี้ FBI จึงออกประกาศเตือน 

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องเราติดไวรัส DNS Changer ด้วยหรือเปล่า ?

สามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.dns-ok.us/ หากพบว่า ภาพนี้เป็นสีเขียว แสดงว่า DNS ของคุณปลอดภัย แต่ถ้าเป็นสีแดงแสดงว่าตกเป็นเหยื่อของไวรัส ซึ่งส่งผลให้วันที่ 9 กรกฎาคมนี้จะใช้เน็ตไม่ได้ ต้องรีบแก้ไขโดยลบมัลแวร์ตัวร้ายนี้ออกจากเครื่องเท่านั้น รายละเอียดการแก้ไขสามารถชมได้ที่เว็บไซต์  http://www.dcwg.org/detect/

Credit : http://http://www.it24hrs.com/2012/fbi-web-will-internet-shutdown-start-july-9-dnschanger/

ประกาศเมื่อวันที่ 09 ก.ค. 2555
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net