ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2556-2559(แก้ไขเพิ่มเต
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
วันที่ 26 กันยายน 2557 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่บางเสาธง

ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557
วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัย วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 เพื่อกันเงินงบประมาณประจำปี 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรี ให้มีแนวคิดริเริ่มในการพัฒนาอาชีพ พัฒนารายได้ของตนเองและชุมชน โดยนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา นำคณะกรรมการสตรี ผู้นำสตรี ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2557


พัฒนาทำความสะอาดทางเท้าข้างนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

เทศบาลตำบลบางเสาธง นำโดยนางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ลงพื้นที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องบริเวณริมถนนสาย A ขาเข้านิคมอุตสาหกรรมบางพลี


ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2557
วันที่ 12-08-2557เทศบาลตำบลบางเสาธง นำโดยนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสาธงและนายอนันต์ ตั้งเนียรนาทชัย,นางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวบางเสาธง ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 82 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาท

มหกรรมมวยโลก ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 25 กรกฏาคม 2557 นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมด้วยนางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุลและนายอนันต์ ตั้งเนียรนาทชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ร่วมงานมหกรรมมวยโลก วี.เอ็ม.ซี.เซเว่น.เบรนส์ ต้านภัยยาเสพติด ณ เวทีมวยชั่วคราว สนามกีฬาศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยสมุทรปราการ


ออกพัฒนาทำความสะอาดทางเท้าถนนสาย A
วันที่ 23 ก.ค.57 นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมกับรองมาลี ศิริวัฒนสกุล รองนายกเทศมนตรี นำทีมเจ้าหน้าที่ออกพัฒนาทำความสะอาดทางเท้าถนนสาย A


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11