ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง มีนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง ในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ มาให้ความรู้ และตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

อบรมและทัศนศึกษาดูงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดการอบรมและทัศนศึกษาดูงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 โดยเปิดการอบรมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง ซึ่งมีนางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธี และในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 จะเดินทางไปดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

เหล่ากาชาดเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส
วันที่ 8 เมษายน 2558 นางนงรัตน์ คงเกษม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกรรมการและสมาชิกกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เทศบาลตำบลบางเสาธง โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง นางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และเดินทางไปมอบของพร้อมเงินช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๖๑ รูป ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมรองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสาธง เจ้าหน้าที่ทหาร และประชาชนร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ด้วย

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลบางเสาธงคัพ
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลบางเสาธง ได้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลบางเสาธงคัพ ประจำปี 2558 โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน และมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมฟุตซอลที่ชนะการแข่งขัน ซึ่งผลการแข่งขัน ดังนี้
ประเภทเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี A
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดบางโฉลง B
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเกวลินวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เต็มสิบ
ประเภทเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 16 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ เจ๊ปุ้สั่งลุย
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แวงค์เกอร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสีนีย์) สมุทรปราการ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นองอู๊ด
ประเภทประชาชนทั่วไป ชนะเลิศ ได้แก่ Slid fulsal club
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผู้ชายเหน่อๆ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เพื่อนครูบางบ่อ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นานาเทวดาสปอร์ต
ประเภทประชาชนทั่วไป (อาวุโส) ชนะเลิศ ได้แก่ vip บัดดี้
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ chang fc
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ รุ่งกมลทรานสปอร์ต
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ มหาวงษ์

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิต

   เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิต ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กได้รู้จักกติกา การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การมีน้ำใจนักกีฬา ฝึกพัฒนาการทางด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม และรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข


วันเด็กแห่งชาติ
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในงานมีกิจกรรมซุ้มเกมต่างๆให้เด็กได้ร่วมสนุกชิงของรางวัล การแสดงความสามารถจากเด็กนักเรียน ในเขตเทศบาล จับฉลากชิงรถจักรยานจากนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทำอาหารมาเลี้ยงเด็กๆในงาน


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11