ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2557
วันที่ 12-08-2557เทศบาลตำบลบางเสาธง นำโดยนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสาธงและนายอนันต์ ตั้งเนียรนาทชัย,นางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวบางเสาธง ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 82 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาท

มหกรรมมวยโลก ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 25 กรกฏาคม 2557 นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมด้วยนางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุลและนายอนันต์ ตั้งเนียรนาทชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ร่วมงานมหกรรมมวยโลก วี.เอ็ม.ซี.เซเว่น.เบรนส์ ต้านภัยยาเสพติด ณ เวทีมวยชั่วคราว สนามกีฬาศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยสมุทรปราการ


ออกพัฒนาทำความสะอาดทางเท้าถนนสาย A
วันที่ 23 ก.ค.57 นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมกับรองมาลี ศิริวัฒนสกุล รองนายกเทศมนตรี นำทีมเจ้าหน้าที่ออกพัฒนาทำความสะอาดทางเท้าถนนสาย A

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

เทศบาลตำบลบางเสาธง โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 ณ ลูกเสือนิยมไพร อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อให้ เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด


ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนเคหะบางพลี
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมนางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง นำทีมงานลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบป้อมตำรวจตรงวงเวียนและถนนเทพารักษ์ เพื่อความสะอาดสวยงามของผู้ที่สัญจรผ่านไปมา

แห่เทียนเข้าพรรษา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดงานประเพณีเข้าพรรษา โดยในช่วงเช้า มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล จำนวน 9 รูป ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ และในช่วงบ่ายได้ตังขบวนรถแห่เทียนพรรษาเพื่อนำไปถวาย ณ วัดมงคลนิมิตร โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตีตำบลบางเสาธง นางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุล นายอนันต์ ตั้งเนียรนาทชัย รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักงาน และประชาชนจากชุมชนต่างเข้าทำบุญกับเทศบาลตำบลบางเสาธงด้วย

ประกวดวาดรูปเนื่องในวันเข้าพรรษา
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา โดยเทศบาลจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อวันเข้าพรรษา ซึ่งมีโรงเรียนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตพื้นที่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และในช่วงบ่ายท่านนายกได้มอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีอีกด้วย


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11