ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนดำเนินงานปี 2557
  แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2555
  แผนพัฒนาสามปี 2555 - 2557
  แผนการดำเนินงาน ปี 2555
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง
เทศบาลตำบลบางเสาธง เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2557 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง

มอบผ้าห่มคลายหนาวให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 นายกเทศมนตรีเทศบาลบางเสาธง นายประจวบ ลีลาภัทรากร เป็นประธานมอบผ้าห่มคลายหนาวให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ซึ่งได้รับมอบจากศูนย์พัฒนาสังคมที่ 58 สมุทรปราการ จำนวน 300 ผืน โดยมีนายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลบางเสาธงเข้าร่วมแจกผ้าห่มในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ. สมุทรปราการ


การเลือกตั้งล่วงหน้า

การเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ในพื้นที่เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ บรรยากาศเลือกตั้งคึกคัก


อบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 จัดให้มีการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ในพื้นที่เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการณ โรงเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ


วันเด็กแห่งชาติ

เทศบาลบางเสาธง นำโดยนายกเทศมนตรีเทศบาลบางเสาธง นายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ปี สปช.) โดยมีนายไพทูลย์ คงเทียน ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ และผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง


การแข่งขันกีฬาพนักงานเทศบาล ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดการแข่งขันกีฬาพนักงานเทศบาล เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬาศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย สมุทรปราการ โดยจักให้มีการแข่งขันกีฬาสากล 4 ประเภท ได้แก่ ฟุลซอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล และตะกร้อ และยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและคณะผู้บริหาร เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของพนักงาน อีกทั้งทำให้รู้จักการเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันเป็นการเสริมสร้างจริยธรรมแก่ข้าราชการทุกส่วน ให้มีความเข้าใจอันดีต่อกันด้วย


โครงการวันพ่อแห่งชาติ 2556
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 โดยตอนเช้ามีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 86 รูป และภาคเย็น เทศบาลฯ นำโดยนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมหน่วยงานราชการ เอกชน โรงเรียน ผู้แทนศาสนาคริสต์ ผู้แทนศาสนาอิสลาม และประชาชนในเขตเทศบาลฯ พร้อมใจร่วมเดินเทอดพระเกียรติ ถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ณ สนามกีฬา ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11