ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลบางเสาธงคัพ
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลบางเสาธง ได้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลบางเสาธงคัพ ประจำปี 2558 โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน และมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมฟุตซอลที่ชนะการแข่งขัน ซึ่งผลการแข่งขัน ดังนี้
ประเภทเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี A
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดบางโฉลง B
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเกวลินวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เต็มสิบ
ประเภทเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 16 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ เจ๊ปุ้สั่งลุย
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แวงค์เกอร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสีนีย์) สมุทรปราการ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นองอู๊ด
ประเภทประชาชนทั่วไป ชนะเลิศ ได้แก่ Slid fulsal club
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผู้ชายเหน่อๆ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เพื่อนครูบางบ่อ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นานาเทวดาสปอร์ต
ประเภทประชาชนทั่วไป (อาวุโส) ชนะเลิศ ได้แก่ vip บัดดี้
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ chang fc
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ รุ่งกมลทรานสปอร์ต
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ มหาวงษ์

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิต

   เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิต ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กได้รู้จักกติกา การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การมีน้ำใจนักกีฬา ฝึกพัฒนาการทางด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม และรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข


วันเด็กแห่งชาติ
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในงานมีกิจกรรมซุ้มเกมต่างๆให้เด็กได้ร่วมสนุกชิงของรางวัล การแสดงความสามารถจากเด็กนักเรียน ในเขตเทศบาล จับฉลากชิงรถจักรยานจากนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทำอาหารมาเลี้ยงเด็กๆในงาน

การแข่งขันกีฬาพนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง
วันที่ 29 ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดการแข่งขันกีฬาพนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธี ซึ่งการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของพนักงานให้แข็งแรงอีกด้วย

5 ธันวามหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2557  เทศบาลตำบลบางเสาธง นำโดยนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีกิจกรรมในช่วงเช้าตักบาตรพระสงฆ์ 88 รูป  ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ ช่วงเย็นมีกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนสุขภาพ C5

เยี่ยมบ้านผู้พิการ
เมื่อวันที่ 7 ตุุลาคม 2557 นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมนางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ชุมชน 202 เยี่ยมคุณนายบุญเรือน แจ่มใจ อายุ 75 ปี ซึ่งเป็นอัมพาต และชุมชน โครงการ4 เยี่ยมคุณลุงสมศักดิ์ สว่างษี อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นอัมพาต โดยเทศบาลตำบลบางเสาธง ได้มอบเงินช่วยเหลือ รถเข็น และเครื่องบริโภค อุปโภคที่จำเป็น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และหาแนวทางช่วยเหลือ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาดูแล ช่วยเหลือ เยียวยาต่อไป

โครงการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง และนางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ร่วมเป็นเกียรติในโครงการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปี 2557 ณ ชุมชน 201 เคหะบางพลี


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11