ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนดำเนินงานปี 2557
  แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2555
  แผนพัฒนาสามปี 2555 - 2557
  แผนการดำเนินงาน ปี 2555
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555
    นายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในการกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าประจำ พนักงานจ้างทั่วไปและประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณสนามกีฬาศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ประธานได้เป็นเกียรติ มอบโล่เกียรติคุณ และมาลัยมะลิให้แก่แม่ดีเด่น ประจำปี 2555

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 2555
ร่วมงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2555 วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ โดมสนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย
จำหน่ายสินค้า ราคาถูก จากกรมการค้าภายใน บริการงานทะเบียนราษฎร การออกแบบก่อสร้างและต่อเติมอาคาร บริการตรวจวัดความดัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดฝึกแนะนำอาชีพ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย


ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2555 (วันที่ 3)
(1 สิงหาคม 2555) เทศบาลตำบลบางเสาธง พร้อมด้วยชุมชนทั้ง 17 ชุมชน โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร และโรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) ร่วมกันจัดขบวนรถแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อไปถวายนะวัดมงคลนิมิตร โดยขบวนแห่เริ่มจากหน้าเทศบาลตำบลบางเสาธง วนรอบเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ชมความสวยงานของขวบนและร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาด้วย 

ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2555 (วันที่ 2)
(31 กรกฎาคม 2555) เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยมี นายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด ซึ่งได้แก่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 ชนะเลิศ รุ่นอายุ 10-12 ปี และโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร ชนะเลิศ รุ่นอายุ 13-15 ปี

ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2555 (วันที่ 1)
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555 โดยนายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง และมอบใบประกาศณียบัตรให้กับผู้ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี และเรียงความ เนื่องในวันเข้าพรรษาปีนี้ด้วย

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2555
นายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีบางเสาธง ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอยจำหน่ายอาหารมีความรู้เรื่องการเลือกซื้ออาหาร ที่ปราศจากสารปนเปื้อน ในส่วนของผู้ปรุงอาหาร ผู้เสิร์ฟอาหาร รวมถึงผู้จำหน่ายอาหาร จะได้ความรู้และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ตามหลักสุขวิทยาผู้สัมผัสอาหาร ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

โครงการเทศบาลห่วงใยสุขภาพอนามัยใส่ใจประชาชน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 นายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศบาลห่วงใยสุขภาพอนามัยใส่ใจประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพพร้อมทั้งอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลบางพลี มาบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 340 คนหน้าที่ :: 9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19