ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

24 เมษายน วันเทศบาล
ด้วยบทบาทหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข เชิงบริการของเทศบาลก่อเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศกำหนดให้ วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาล เทศบาลตำบลบางเสาธง จึงจัดงานวันเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาล โดยมีนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในเขต ร่วมทำบุญถวายภัตาหารแด่พระภิกษุ จำนวน 9 รูป นอกจากนี้ยังร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในเขตเทศบาลอีกด้วย

พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปูทวด และสมเด็จพุฒาจารย์โต (โต พรหมรังสี)
นายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง จัดงานพิธีเททอง หล่อรูปเหมือนหลวงปูทวด และสมเด็จพุฒาจารย์โต (โต พรหมรังสี) เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ เคหะเมืองใหม่บางพลี โดยมีนายคณิต เอี่ยมระหงส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายธันว์ บุญยะตุลานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางเสาธง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีอย่างมากมาย โดยได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระพรหมสุธี เสนาะ ปญญาวชิโร กรรมการมหาเถระ สมาคมเจ้าคณะภาค 12 รองเจ้าอาวาสวัดสระเกศมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ นั่งปรกแผ่เมตตาอธิษฐานจิต ได้แก่ พระครูสุวีรญาณโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง วัดจำทรายมูล จังหวัดลำปาง พระอาจารย์คมสันต์ ชนาสโภ วัดนาถกรธรรมปราสาททอง จังหวัดอุดรธานี หลวงปูถ้ำ ธัมมิโก วัดถ้ำเขาชะอางค์โอน จังหวัดชลบุรี พระพิมล สุธมฺมทิวปกโร วัดปากน้ำตะโก จังหวัดชุมพร สำหรับการจัดพิธีเททองหล่อรูปเหมือนในครั้ง มีความประสงค์ที่จะสร้างรูปเหมือนของหลวงปูทวด และสมเด็จพระพุทธจารย์โต (โต พรหมรังสี) ขึ้นโดยประดิษฐานไว้ ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ประชาชนชาวบางเสาธงและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สักการบูชา เพื่อความเป็นศิริมงคล

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดดครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ นำโดยนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมรองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชน ร่วมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในเทศบาล กว่า ๑๕๐ คน นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่องค์หลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์จำลอง มีตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ร่วมขบวนแห่สงกรานต์ ๔ ภาค โดยแห่รอบเคหะเมืองใหม่บางพลี เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำขอพรจากองค์หลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ และเล่นสงกรานต์ร่วมกัน


กาชาดห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ
วันที่ 26 มีนาคม 2556 นางกิ่งกาญจน์ เอี่ยมระหงษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะออกเยี่ยมผู้สูงอายุยากไร้และด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง ตามโครงการ "กาชาดห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ" พร้อมมอบถุงยังชีพ และเงินสดครอบครัวละ 2,000 บาท

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางเสาธง
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางเสาธง (อย่างไม่เป็นทางการ) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา 
อันดับที่ 1 หมายเลข 1 นางณราวดี ปรีเปรม ได้ 4,826 คะแนน
อันดับที่ 2 หมายเลข 2 นางสมลักษณ์ เชาวน์สินธุ์ ได้ 1,485 คะแนน
โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 7,901 คน คิดเป็นร้อยละ 33.82 มีบัตรดี จำนวน 6,311 บัตร คิดเป็นร้อยละ 79.88 บัตรเสีย จำนวน 342 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.33 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 1,248 บัตร คิดเป็นร้อยละ 15.80 ซึ่งสามารถดูผลคะแนนแต่ละหน่วยได้ที่บอร์ดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง

โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2556 ณ เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต และด้านเศรษฐกิจ โดยมี ดร.สุชาติ สังข์เกษม และนายพาณิชย์ สังข์เกษม มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

เทศบาลตำบลบางเสาธงจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยมีนายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งตัวแทนจากการเคหะบางพลี และตำรวจ มาร่วมรับฟังปัญหาจากประชาชนทั้ง 17 ชุมชนที่มาร่วมเสนอปัญหาหน้าที่ :: 9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19