ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนดำเนินงานปี 2557
  แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  แผนพัฒนาสามปี 2555 - 2557
  แผนการดำเนินงาน ปี 2555
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนดิน

    เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสาธง บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และชุมชม ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 5,000 ต้น ภายใต้โครงการ“อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี เพื่อเป็นการน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระองค์ในเรื่องการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน การพัฒนาปรับปรุงดินที่แห้งแล้ง มาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูดิน โดยการปลูกต้นไม้


ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเดินทางเข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ให้ทั้งสองพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ววัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

5 ธันวา มหาราช
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการ 5 ธันวา มหาราช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 85 รูป และช่วงเย็น มีกิจกรรมเดินเทอดพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมียนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ห่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมพิธี ณ มณฑลพิธี สวนสุขภาพเมืองใหม่บางพลี ท้ายซอยซี 5

โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันเรือเร็ว ณ คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ และในช่วงเย็นมีการประกวดกระทงสวยงาม ประกวดหนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศ

โครงการร้องเพลงต่อต้านยาเสพติด
วันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการร้องเพลงต่อต้านยาเสพ โดยมีนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธ เป็นประธานในพิธี ซึ่งวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน จัดขึ้น ณ โรงเรียนเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)  ในรุ่นประเภทอายุไม่เกิน ๑๓ ปี และรุ่นอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป และวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน จัดขึ้น ณ ริมคลองเจริญราษฎร์ ในรู่นประเภทคณะกรรมการชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุข (กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน)

เมื่อวันที่ 22 -23 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางเสาธงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุข (กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน) เพื่อให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน มีความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม โดยมีนายนพคุณ ไตรวรรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน


โครงการมอบความสุขให้ผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการมอบความสุขให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้ทำบุญ เลี้ยงพระร่วมกัน และฉลองวันเกิดให้ผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนตุลาคม


หน้าที่ :: 9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19