ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนดำเนินงานปี 2557
  แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2555
  แผนพัฒนาสามปี 2555 - 2557
  แผนการดำเนินงาน ปี 2555
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการลดใช้พลังงานและพลังงานทดแทน
   เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2555 เทศบาลตำบลบางเสาธงได้จัด โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการลดใช้พลังงานและพลังงานทดแทน โดยนำผู้แทนจากชุมชน ไปศึกษาดูงานด้านพลังงาน จังหวัดกาญจนบุรี

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม๒๕๕๕ เทศบาลตำบลบางเสาธงจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อลงมติร่างดังกล่าว


เทศบาลเคลื่อนที่ 2555

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โดมสนามกีฬาศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีจำหน่ายสินค้า ราคาถูก จากกรมการค้าภายใน บริการงานทะเบียนราษฎร การออกแบบก่อสร้างและต่อเติมอาคาร บริการตรวจวัดความดัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดฝึกแนะนำอาชีพ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย


วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555
    นายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในการกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าประจำ พนักงานจ้างทั่วไปและประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณสนามกีฬาศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ประธานได้เป็นเกียรติ มอบโล่เกียรติคุณ และมาลัยมะลิให้แก่แม่ดีเด่น ประจำปี 2555

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 2555
ร่วมงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2555 วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ โดมสนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย
จำหน่ายสินค้า ราคาถูก จากกรมการค้าภายใน บริการงานทะเบียนราษฎร การออกแบบก่อสร้างและต่อเติมอาคาร บริการตรวจวัดความดัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดฝึกแนะนำอาชีพ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย


ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2555 (วันที่ 3)
(1 สิงหาคม 2555) เทศบาลตำบลบางเสาธง พร้อมด้วยชุมชนทั้ง 17 ชุมชน โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร และโรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) ร่วมกันจัดขบวนรถแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อไปถวายนะวัดมงคลนิมิตร โดยขบวนแห่เริ่มจากหน้าเทศบาลตำบลบางเสาธง วนรอบเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ชมความสวยงานของขวบนและร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาด้วย 


หน้าที่ :: 9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19